bg_tiskove-zpravy6

Projekt Zacens 59 m3

6.9.2016

Dne 23. srpna 2016 proběhla v závodě LEGIOS Louny úspěšně konečná přejímka nákladních vozů. Předmětem zakázky byla novovýroba 12 kusů nerezových cisternových vozů řady Zacens 59 m3 pro firmu ERMEWA.

Ředitel nákupu společnosti ERMEWA pan Franck Charrier řekl: „Pro výrobu 12 ks nových nerezových vozů pro velmi významného hráče v chemickém průmyslu ERMEWA zvolila LEGIOS Loco a.s. jako generálního dodavatele. Společnost Legios Loco a.s. byla schopna zareagovat na konstrukční, výrobní a termínovou výzvu a úspěšně vozy dodala.
Technické týmy společností LEGIOS a ERMEWA prostřednictvím úzké spolupráce dosáhly toho, že jsme společně zrealizovali přesně takový vůz, který zákazník požadoval. Rádi bychom poděkovali společnosti LEGIOS Loco za podporu a spolupráci.

Výrobní ředitel společnosti LEGIOS pan Ing. Břetislav Gallas zdůraznil: „Pro tyto čtyřnápravové cisternové vozy byly speciálně vyrobeny tlakové nádoby z nerezové austenitické oceli jakosti 1.4571, tedy vysokolegované chrom-nikl-molybdenové oceli se zvláštním požadavkem na zvýšení meze kluzu. Hlavní použitou metodou svařování podélných a obvodových svárů pláště tlakové nádoby cisterny bylo automatické svařování pod tavidlem. Zde bylo nutno určit optimální parametry procesu svařování touto vysoce produktivní metodou svařováni bez nutnosti zhotovovat úkosy svarových ploch. Zároveň bylo nutno dodržet předepsané limity vneseného tepla při svařování, aby nedocházelo k degradaci tohoto použitého materiálu. Tyto sváry byly kontrolovány prozářením /RTG/. Zde se opětovně projevila vysoká profesionální a odborná úroveň jak technických tak výrobních pracovníků Legios.
Zařízení výrobní linky bylo speciálně vybaveno zařízením a přípravky s ohledem na všeobecné zásady pro práci s nerezovým materiálem, aby nedošlo ke kontaminaci mimo jiné s běžnou uhlíkovou ocelí. Závěrečná etapa výroby tlakové nádoby spočívala v celkovém moření a pasivováni vnitřní i venkovní plochy pro odstranění povrchových oxidů kovů vzniklých v okolí svárů.

 

Cisternový vůz řady Zacens 59 m3 je z bezpečnostních důvodů plněn a vyprazdňován pouze shora pomocí chemidómu a hrdel, která jsou přístupná z obslužné plošiny cisterny. Vůz je uzpůsoben přednostně pro látku TDI (toluene-2,4-diisocyanate), ale může se použít i pro jiné agresivní chemické látky, které však musí odpovídat kódu cisterny L4DH a musí být snášenlivé s materiálem cisterny a těsnění armatur.
U tohoto vozu bylo jako u prvního z výroby cisternových vozů od společnosti LEGIOS použito bezčelníkových podvozků typu Y25 s integrovanou kompaktní brzdovou jednotkou CFCB firmy Knorr, jejíž brzdový mechanismus účinkuje jednostranně na každé kolo z vnitřní strany a tím splňuje podmínky pro režim brzdy „S“.

 

 

 

 

 

 

 

Společnost ERMEWA patří k evropským lídrům se specializací na pronájem železničních vozů, je dceřinou společností francouzských státních drah – SNCF. Koncovým uživatelem vozu je společnost BASF, německá agrochemická firma, která patří k největším na světě a která je známá tím, že vyžaduje dodržování nejvyšší kvality.

Pro společnost ERMEWA je to první projekt s firmou BASF a my jsme pyšní, že vozy značky LEGIOS jsou součástí tohoto projektu.