LEGIOS LOCO  تنها تولید کننده در جمهوری چک است که نه تنها تولید، نوسازی و تعمیر انواع وسایل حمل و نقل ریلی را انجام میدهد بلکه همزمان بخش تحقیق و توسعه خود را نیز تامین مالی میکند. در این بخش شرکت کار توسعه، طراحی و نوآوری در انواع محصولات برای همه زمینه های حمل و نقل ریلی انجام می گیرد.
این مرکز محل کاری یکپارچه است که خدمات توسعه، ساخت و ساز، اندازه گیری و تجزیه و تحلیل پارامترهای فنی را انجام داده، مشاوره فنی ارائه میدهد، طراحی ، طراحی فنی لکوموتیو و واگن و اسناد ساخت و ساز انجام میدهد. البته همینطور تولید نمونه های کاربردی، فرم ها و نمونه های اولیه را تضمین می کند.
 
همکاری نزدیک با نهادهای حرفه ای خارجی، تجهیزات مدرن و تجربه چندین ساله در بالاترین سطح آگاهی و دانش فنی و فن آوری کیفیت خروجی های مرکز طراحی و توسعه را تضمین می کند.
LEGIOS LOCO در مرکز طراحی و توسعه خود کار توسعه، طراحی و فن آوری را برای همه زمینه های حمل و نقل ریلی انجام میدهد.

اصول همکاری در طراحی و توسعه

  1. دانش تخصصی، پیشنهادهای فعال در توسعه و طراحی و نوآوری فنی، ضامن این است که LEGIOS LOCO روز به روز از عهده تقاضاهای پیچیده تر مشتریان، قوانین سختگیرانه تر ایمنی و محیط زیستی، عملکرد بالاتر و فشار بیشتر بر قیمت ها برمی آید.
  2. بدون در نظر گرفتن توسعه یک واگن جدید یا واگن حمل، بازسازی واگن استفاده شده یا به روز کردن واگن قدیمی، همه محصولات طراحی شده باید شرایط و قوانین سختی را برای فعالیت در جمهوری چک و راه آهن های بین المللی بگذرانند.
  3. مرکز فن آوری ساخت و توسعه، به نرم افزارهای مدرن برای توسعه و نوسازی واگن های قطار مجهز شده است. واگن، لکوموتیو و قطعات وسایل نقلیه ریلی توسط مهندسان باتجربه و مجرب طراحی می شود.
  4. نمونه های اولیه، مدل های کاربردی در LEGIOS LOCO توسط کارشناسانی با سالها تجربه عملی تولید می شود.  به همین دلیل راه حل های موردنیاز و مناسب در مراجل مختلف تولید شکل میگیرد. دانش حرفه ای و امکانات نرم افزاری ما پیش زمینه محکمی را برای بهبود بخشیدن دقت در پروسه تولید نمونه های اولیه فراهم می کند.

طراحی و توسعه