Cisternové vozy

Zacens 40 m³
Čtyřnápravový podvozkový vůz určený pro přepravu roztavené síry (UN 2448 dle RID).
Zacens 59 m³
Čtyřnápravový podvozkový vůz určený pro přepravu dichlorethylenu DCE (UN 1150 dle RID).
Zacens 78 m³
Čtyřnápravový podvozkový vůz určený pro přepravu těžkých ropných produktů třídy 3 dle RID.
Zacns 88 m³
Čtyřnápravový podvozkový vůz určený pro přepravu těžkých ropných produktů třídy 3 dle RID.
Zacns 95 m³
Čtyřnápravový podvozkový vůz určený pro přepravu lehkých ropných produktů dle RID
Zacns 98 m³
Čtyřnápravový podvozkový vůz určený pro přepravu lehkých ropných produktů dle RID.
Zags 120 m³
Čtyřnápravový podvozkový vůz určený pro přepravu zkapalněných ropných plynů třídy 2 dle RID.