O nás

LEGIOS LOCO je předním evropským výrobcem nákladních železničních vagónů a náhradních dílů se zkušenostmi v oblasti výroby, opravy a modernizace železničních vozů a lokomotiv. Na zakázku vyrobíme železniční nákladní vagon a ve vlastním vývojovém centru zpracujeme výkresovou dokumentaci podle požadavků zákazníka. Konstrukci prototypu železničního vozu sestrojíme v konstrukčním oddělení a následně zajistíme schválení Drážním úřadem. Podle zadání zákazníka provedeme modernizace, opravy a rekonstrukce kolejových vozidel, které zvyšují užitnou hodnotu a technické parametry vozů.

NAŠE VIZE

Být stabilní a prosperující společností určující trend ve vývoji a výrobě nákladních železničních vozů, kde lidé rádi a dobře pracují a kterou zákazník oslovuje jako první a rád se k nám vrací.

NAŠE POSLÁNÍ
 
Nadále budovat a udržovat vztahy s našimi dodavateli a zákazníky na principech čestnosti, zodpovědnosti a profesionality.
Naším inovativním přístupem vyvolávat a řídit odbornou diskusi.
Vytvářet pracovní prostředí, kde lidé rádi pracují, jednají spolu s úctou a respektem a neustále zvyšují svoje znalosti.
Pružně a profesionálně reagovat na potřeby zákazníků při dodržení nároků na kvalitu v určeném termínu.  
Pracovat tak, abychom vytvářeli dostatečný zisk, který je klíčem k našemu dalšímu úspěchu.
 

Historie závodu v Lounech sahá až do roku 1873. Postupně se rozvinula i výroba nových vagónů a s tím související výstavba výrobních hal na opravy, servis a modernizace všech kolejových vozů.

Dnes LEGIOS LOCO navazuje na 140letou tradici závodu a s vlastním vývojovým centrem se řadí k tradičním evropským výrobcům a opravnám kolejových vozidel.

Mezi klíčové aktivity společnosti LEGIOS LOCO patří:

 • servis, opravy a modernizace nákladních železničních vagonů
 • servis, modernizace a remotorizace dieslových lokomotiv

Společenská odpovědnost


V oblasti společenské odpovědnosti patří k hlavním cílům firmy LEGIOS LOCO produktový vývoj, výroba a prodej s minimálními riziky nepříznivých dopadů na lidské zdraví a životní prostředí. Společnost zavedla systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OHSAS 18001, environmentální systém řízení ISO 14001 a systém řízení jakosti ISO 9001.

Výrobní závody LEGIOS LOCO pokračují v dosavadní spolupráci s obcemi a obecně prospěšnými společnostmi a v oblastech své působnosti uplatňují principy sociální odpovědnosti. LEGIOS podporuje smysluplné projekty, které, ať už na místní nebo regionální úrovni, garantují konkrétní přínos pro lidi žijící v obcích dotčených podnikatelskou činností firmy.

Životní prostředí

Kvalitě životního prostředí a šetrnému přístupu ke všem výrobním a obchodním činnostem přikládá LEGIOS LOCO velký význam.

Značné prostředky, které jsou alokovány do obecně prospěšných aktivit, směřují právě na aktivity spojené s péčí o životní prostředí, na jeho ochranu a na citlivý rozvoj výrobních závodů.

Příkladem je zapojení do osvětového programu společnosti EKO-KOM „Zodpovědná firma“, který se týká zlepšení podmínek třídění odpadů ve společnosti a zvýšení informovanosti v oblasti správného nakládání s odpady.  Není nám lhostejné, jak se chováme k životnímu prostředí a třídění odpadů bereme jako jeden z dalších kroků, které chceme v rámci environmentálních projektů naší firmy podpořit.

Likvidace starých ekologických zátěží

LEGIOS LOCO v oblastech svého podnikání mapuje a likviduje zastaralé technologie ohrožující svým technickým stavem životní prostředí, tyto jsou postupně likvidovány a nahrazovány moderním, technicky vyspělým zařízením.

Certifikace Legiosu Loco

Kvalita u společnosti LEGIOS LOCO znamená více než běžná záruka kvality. Dlouhodobá spokojenost zákazníků je v centru pozornosti vedení firmy i všech zaměstnanců. LEGIOS LOCO usiluje o to, aby vyhověl technicky náročným požadavkům na výrobu a zajistil spolehlivost svých produktů při užití moderních výrobních procesů. Za samozřejmost LEGIOS LOCO považuje vynikající poprodejní servis a zákaznické služby v prvotřídní kvalitě.

Společnost zavedla nový systém řízení, jehož součástí je systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OHSAS 18001, environmentální systém řízení ISO 14001 a systém řízení jakosti ISO 9001.

LEGIOS Loco vlastní tyto důležité certifikáty a oprávnění

 • Uznání od Eisenbahn-Bundesamt Bonn EBA k provádění svářečských prací na nádržích cisternových vozů pro přepravu nebezpečného nákladu podle RID.
 • Osvědčení vydané Drážním úřadem ČR o způsobilosti výrobce ke svařování cisteren železničních cisternových vozů určených pro přepravu nebezpečných látek podle předpisu RID.
 • Certifikát od výrobce brzdových zařízení DAKO-CZ Třemošnice k opravám brzdových přístrojů DAKO.
 • Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OHSAS 18001
 • Systém jakosti ISO 9001
 • Oprávnění k revizím vozů zařazených u ČD, Railion, ÖBB, ŽSR
 • Environmentální systém řízení ISO 14001
 • LEGIOS LOCO – certifikovaným střediskem firmy Knorr-Bremse SfSF GmbH a DAKO-CZ v oblasti oprav brzdových zařízení
 • Osvědčení udělené ČD opravňující k opravám mechanických dílů podvozků železničních kolejových vozidel dle platných TP
 • Osvědčení udělené ČD opravňující k výrobě a opravám listových pružnic všech typů pro železniční kolejová vozidla dle platných TP
 • Řada dalších vlastních oprávnění pro Českou republiku a zahraničí

Všeobecné dodací podmínky Legios Loco a.s.

Děkujeme za vaši spolupráci a zde nabízíme ke stažení naše Všeobecné dodací podmínky.