Defektoskopista – NYMBURK

Defektoskopista - NYMBURK

Zaměstnanec bude vykonávat:

- zjišťuje podle platných technologických postupů vady výrobků, polotovarů a materiálů

nedestruktivními defektoskopickými metodami v souladu s Organizační směrnicí v oboru

defektoskopie

- provádí mimořádné def. zkoušení dílů, materiálů a polotovarů, jejíž technologii a rozsah

určuje vedoucí defektoskopického střediska nebo vedoucí OTK

- vyhodnocuje zkoušky , vystavuje v určených případech protokoly a předává je vedoucímu

defektoskopického střediska ke schválení

- vede předepsanou evidenci o zkoušených dílech, materiálech a polotovarech

- vyhodnocuje trvalejší jevy a jejich příčiny v úseku defektoskopie a kvality práce

a upozorňuje na ně nadřízené pracovníky

- sleduje nové metody a spolupracuje při jejich zavádění

- spolupracuje při projektování a vybavování defektoskopických pracovišť

- v případě potřeby zaučuje nové pracovníky

- provádí namátkovou kontrolu kvality práce na určených úsecích

- navrhuje opatření pro plány zvyšování jakosti

- v případě potřeby zastupuje vedoucího defektoskopického střediska

- plní a zajišťuje i mimořádně uložené úkoly

Kandidát musí splňovat:

- SŠ technického směru

- znalost ISO 9712 a EN 473

- VT 2, MT 1(2) RS, UT 1(2) RS, PT 1(2) RS

- praxe na pozici Defektoskopisty alespoň 1 rok

Nabízíme:

- příspěvek na závodní stravování

- výborný kolektiv

- možnost dalšího vzdělávání

- zajímavé zaměstnání ve stabilní společnosti

Nástup: ihned nebo po dohodě
 

Místo výkonu práce: Nymburk